31. mája 2018, Kaštieľ Studené, Most pri Bratislave

ZABBIX: SME O (k)ROK ĎALEJ



Podujatie:
ZABBIX: SME O (k)ROK ĎALEJ
Predstavenie najnovšej verzie riešenia Zabbix a jeho produktových rozšírení.
Termín:
štvrtok, 31. mája 2018
Miesto konania:
Kaštieľ Studené, Most pri Bratislave
Registračný poplatok:
zdarma
Bližšie informácie o doprave, mieste a časoch nástupu Vám zašleme e-mailom pred konaním podujatia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Vyplnením políčok vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním zadaných údajov (meno, priezvisko, pracovná pozícia, názov spoločnosti, telefónne číslo, emailová adresa) spoločnosti S&T Slovakia s.r.o. a jej zmluvnému partnerovi, spoločnosti M7 s.r.o., so sídlom Štúrová 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35853123. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 1 roka odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie.

Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä:
  • poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
  • svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla spoločnosti,
  • právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU
  • právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

KONTAKT

Ludmila Hodasová

T: +421 918 542 537
E: ludmila.hodasova@snt.sk

MIESTO KONANIA

Kaštieľ Studené 542
900 46 Most pri Bratislave
T: +421 2 459 516 00 - 3
GPS: 48° 7' 49.5470698" N, 17° 17' 50.7738876" E

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Odoslať registráciu >